Phào chỉ Hàn Quốc T110-G5

CODE
T110-G5
SIZE
2400x110x20
COLOR
G5