Phào chỉ Hàn Quốc T110-N3

CODE
T110-N3
SIZE
2400x110x22
COLOR
N3