Phào chỉ tân cổ điển T62-C3

CODE
T62-C3
SIZE
2400x62x20
COLOR
C3