Phào chỉ Hàn Quốc T65-N1

CODE
T65-N1
SIZE
2400x65x19
COLOR
N1