Phào chỉ Hàn Quốc T65-N2

CODE
T65-N2
SIZE
2400x65x19
COLOR
N2