Phào chỉ Hàn Quốc T65-N4

CODE
T65-N4
SIZE
2400x65x19
COLOR
N4