Phào chỉ tân cổ điển T65-N8

CODE
T65-N8
SIZE
2400x65x19
COLOR
N8