Phào chỉ tân cổ điển T80-C3

CODE
T80-C3
SIZE
2400x80x25
COLOR
C3