Phào chỉ Hàn Quốc T80-G3

CODE
T80-G3
SIZE
2400x80x16
COLOR
G3