Phào chỉ Hàn Quốc T80-N3

CODE
T80-N3
SIZE
2400x80x18
COLOR
N3