Phào chỉ Hàn Quốc T80-N4

CODE
T80-N4
SIZE
2400x80x18
COLOR
N4