Phào chỉ Hàn Quốc T80-N5

CODE
T80-N5
SIZE
2400x80x18
COLOR
N5