Phào chỉ tân cổ điển T80-N7

CODE
T80-N7
SIZE
2400x80x22
COLOR
N7