Phào chỉ Hàn Quốc T85-G4

CODE
T85-G4
SIZE
2400x85x23
COLOR
G4