Phào chỉ Hàn Quốc T85-G5

CODE
T85-G5
SIZE
2400x85x15
COLOR
G5