Khung tranh Hàn Quốc C40-G3

CODE
C40-G3
SIZE
2400x40x8
COLOR
G3