Phào chỉ Hàn Quốc G100-G1

CODE
G100-G1
SIZE
2400x100x12
COLOR
G1