Phào chỉ Hàn Quốc G70-G1

CODE
G70-G1
SIZE
2400x70x11
COLOR
G1