Phào chỉ Hàn Quốc F100B-C2

CODE
F100B-C2
SIZE
2400x100x12
COLOR
C2