Phào chỉ Hàn Quốc F150-G1

CODE
F150-G1
SIZE
2400x150x7
COLOR
G1