Phào chỉ Hàn Quốc F200-G1

CODE
F200-G1
SIZE
2400x200x7
COLOR
G1