Phào chỉ Hàn Quốc F200-G4

CODE
F200-G4
SIZE
2400x200x7
COLOR
G4