Phào chỉ Hàn Quốc F45-G1

CODE
F45-G1
SIZE
2400x45x9
COLOR
G1