Phào chỉ Hàn Quốc F60-G1

CODE
F60-G1
SIZE
2400x60x9
COLOR
G1