Phào chỉ Hàn Quốc F60-G3

CODE
F60-G3
SIZE
2400x60x9
COLOR
G3