Phào chỉ Hàn Quốc F80-G3

CODE
F80-G3
SIZE
2400x80x9
COLOR
G3