Phào chỉ Hàn Quốc T80-G1

CODE
T80-G1
SIZE
2400x80x16
COLOR
G1