Phào chỉ Hàn Quốc L80-G1

CODE
L80-G1
SIZE
2400x80x19
COLOR
G1