Phào chỉ Hàn Quốc HNC-13

CODE
HNC-13
SIZE
2400x100x14
COLOR
WHITE