Khung tranh Hàn Quốc C10-C1

CODE
C10-C1
SIZE
2400x10x5
COLOR
C1