Khung tranh Hàn Quốc C10-C2

CODE
C10-C2
SIZE
2400x10x5
COLOR
C2