Khung tranh Hàn Quốc C10-C3

CODE
C10-C3
SIZE
2400x10x5
COLOR
C3