Khung tranh Hàn Quốc C10-W3

CODE
C10-W3
SIZE
2400x10x6
COLOR
W3