Khung tranh Hàn Quốc C16-C1

CODE
C16-C1
SIZE
2400x16x10
COLOR
C1