Phào chỉ tân cổ điển C16-G3

CODE
C16-G3
SIZE
2400x16x8
COLOR
G3