Khung tranh Hàn Quốc C16-N6

CODE
C16-N6
SIZE
2400x16x8
COLOR
N6