Khung tranh Hàn Quốc C16-N7

CODE
C16-N7
SIZE
2400x16x8
COLOR
N7