Khung tranh Hàn Quốc C16-N8

CODE
C16-N8
SIZE
2400x16x8
COLOR
N8