Khung tranh Hàn Quốc C16-W2

CODE
C16-W2
SIZE
2400x16x10
COLOR
W2