Khung tranh Hàn Quốc C16-W5

CODE
C16-W5
SIZE
2400x16x10
COLOR
W5