Khung tranh Hàn Quốc C16-W7

CODE
C16-W7
SIZE
2400x16x10
COLOR
W7