Khung tranh Hàn Quốc C17-C1

CODE
C17-C1
SIZE
2400x17x10
COLOR
C1