Khung tranh Hàn Quốc C17-C2

CODE
C17-C2
SIZE
2400x17x10
COLOR
C2