Khung tranh Hàn Quốc C17-C4

CODE
C17-C4
SIZE
2400x17x10
COLOR
C4