Khung tranh Hàn Quốc C20-C1

CODE
C20-C1
SIZE
2400x20x15
COLOR
C1