Khung tranh Hàn Quốc C25-W8

CODE
C25-W8
SIZE
2400x25x12
COLOR
W8