Khung tranh Hàn Quốc C30-C2

CODE
C30-C2
SIZE
2400x30x12
COLOR
C2