Khung tranh Hàn Quốc C30-W6

CODE
C30-W6
SIZE
2400x30x12
COLOR
W6