Khung tranh Hàn Quốc C40-G2

CODE
C40-G2
SIZE
2400x40x8
COLOR
G2