Khung tranh Hàn Quốc C7-2

CODE
C7-2
SIZE
2400x7x7
COLOR
GOLD